De Bever, een appartementencomplex in Heerhugowaard

Wonen

In Regio Alkmaar wonen bijna 300.000 inwoners in zes gemeenten. Diversiteit is de troef van de regio (pdf, 6 MB), met een divers aanbod aan inwoners, woningen en woonmilieus. Inwoners kunnen kiezen voor wonen in het centraal stedelijk gebied van Alkmaar en Dijk en Waard met stedelijke woonmilieus, of voor de meer groen-stedelijke of dorpse kernen in de landelijke omgeving van Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo (BUCH) en Langedijk. Als onderdeel van het daily urban system van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) biedt Regio Alkmaar een aantrekkelijke mix van historische, stedelijke en landelijke gebieden.  

De Regio Alkmaar is een regio met een fijn woon-en leefklimaat, die goed bereikbaar is, waar het voorzieningenniveau op orde is en de economie floreert. Dit bereiken we door woningen te bouwen, voor inwoners uit de regio, maar ook om nieuwe aanwas c.q. overloop vanuit de Metropool Regio Amsterdam (MRA) op te vangen. Onze kracht is erin gelegen dat we als gemeenten complementair zijn aan elkaar; elke gemeente richt zich op en bouwt voor een andere doelgroep (verschillende woonmilieus/kernen). We bundelen onze krachten ten behoeve van een gerichte lobby en strategische versterking. Tegelijkertijd zetten we voor de korte termijn in op flexibele woningbouwprogrammering met realisatiecapaciteit om te voorzien in de woningbehoefte voor de komende jaren. 

We werken aan onderstaande projecten: