Privacyverklaring

PRIVACY POLICY 

De op deze website gevraagde persoonsgegevens worden verwerkt zoals bepaald in de Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen zijn:

  • uw naam;
  • woonplaatsgegevens;
  • uw contactgegevens: mailadres en telefoonnummer;
  • organisatie waar u werkzaam bent.  

We gebruiken deze gegevens alleen om contact met u op te nemen. 

Verwerkingsdoelen en rechtmatige grondslag 
Het verwerken van uw gegevens mag alleen als daarvoor een rechtmatige grondslag is. Regio Alkmaar verwerkt de gegevens alleen met uw toestemming. 

Bewaartermijn 
Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Voor niet-wettelijke gespecificeerde bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld voor de inschrijving van een nieuwsbrief, bewaren wij uw gegeven zolang u de nieuwsbrief wenst te ontvangen.  

Delen met derden 
Regio Alkmaar verstrekt uw gegevens op geen enkele wijze aan derden.   

Beveiliging 
De privacywetgeving verplicht een goede bescherming van persoonsgegevens door middel van technische en organisatorische maatregelen. 

Regio Alkmaar neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).  
 
Rechten van betrokkenen 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (soms) te verwijderen. U kunt hiervoor een inzageverzoek indienen bij secretariaatregioalkmaar@alkmaar.nl. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Als het om gegevens van een kind onder de 16 jaar gaat, is het noodzakelijk dat u het ouderlijk gezag over dit kind heeft. Wij controleren dat via de rechtbank in het gezagsregister. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 

Gegevens achterlaten op de website: cookies 
Regio Alkmaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Informatie over uw bezoek aan www.regioalkmaar.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische en statistische doeleinden, en nooit ter identificatie. De informatie die u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld voor een informatieverzoek of het aanvragen van de nieuwsbrief) wordt alleen gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag of reactie.  

Om uw privacy te beschermen, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt ook voor persoonsgegevens die verwerkt worden via onze website. 

Bezoekersstatistieken 
Regio Alkmaar verzamelt automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van haar website. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan deze website (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruikt Regio Alkmaar alleen voor bezoekersstatistieken en om eventuele technische problemen op te lossen. Regio Alkmaar gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren. 

Regio Alkmaar gebruikt het webstatistiekenpakket Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de Handleiding privacyvriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Toestemming vragen voor deze cookies is dan niet meer nodig. Daarom krijgt u geen cookiemelding te zien als u de website www.regioalkmaar.nl opent. 

Vragen en klachten 
Voor vragen en klachten verwijzen wij u naar de functionaris Gegevensbescherming (FG) in uw gemeente. Voor Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest kunt u mailen naar fg@debuch.nl en voor Alkmaar naar fg@alkmaar.nl. Voor Heerhugowaard kunt u link dit contactformulier invullen en voor Langedijk dit contactformulier

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens