Regionale verstedelijkingsstrategie

Categorieën

  • Wonen

In de Nationale Omgevingsvisie kiest het rijk voor een verstedelijkingsmodel dat aansluit bij de stedelijke centra en mobiliteitsstructuur in Nederland. In regionale verstedelijkingsstrategieën wordt deze keuze verder uitgewerkt. Onze regio werkt hierbij samen met de beide andere regio's in Noord-Holland Noord. Naast de regionale ‘Woondeal’ is hiervoor de bereikbaarheidsvisie ‘Bereikbaar NHN’ opgesteld.

Regio Alkmaar biedt bijzonder potentieel om binnen het ‘daily urban system’ (DUS) van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) tot veilige, gezonde, duurzame en klimaatadaptatieve woningbouwversnelling te komen, binnen bestaand stedelijk gebied (benutten van bestaande locaties) en nabij OV-knoopppunten (bestaande ontsluitingen). Samen met de provincie Noord-Holland en onze partners in de publiek – private samenwerking biedt de Regio Alkmaar een integrale visie op woningbouw en mobiliteit voor de lijn Amsterdam – Castricum – Alkmaar – Heerhugowaard – Hoorn als onderdeel van het daily urban system van de MRA en het Stedelijk Netwerk Nederland. Woningbouwversnelling is gekoppeld aan de mobiliteitsopgave. Regio Alkmaar – Hoorn werkt aan een integrale bereikbaarheidsvisie volgens de principes van de Ladder van Verdaas.

De steden Alkmaar en Hoorn zijn aangesloten bij het programma ‘Bereikbare steden’ van de MRA, onderdeel van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaar (SBaB). In dit programma worden woningbouw, mobiliteit en economie (werkgelegenheid) als een integrale opgave uitgewerkt.

Wilt u meer weten over de verstedelijkingsstrategie? Lees dan de Two-Pager (pdf, 117 KB) betreffende de samenwerkingsafspraak regionale verstedelijkingsstrategie.