Versnelling van de woningbouwopgave

Categorieën

  • Wonen

In grote delen van Nederland is een tekort aan woningen. Ook in de Regio Alkmaar merken we dat. Het is daarom belangrijk snel meer woningen te bouwen, zowel huurwoningen als koopwoningen, en zowel betaalbaar als wat duurder. In de Regio Alkmaar werken gemeenten daarom samen aan versnelling van de woningbouw.

Begin 2019 heeft de regio Noord-Holland Noord (NHN) de ‘Woondeal Noord-Holland Noord (pdf, 9 MB)’ opgesteld. Hierin hebben de gemeenten in de Regio Alkmaar, samen met de regio’s Westfriesland en De Kop, de woningbouwambities voor de periode tot 2040 samengevat. Doel is om bij de betrokken partijen draagvlak te genereren voor de aanpak van het grote woningtekort. Het inhoudelijk voorstel betreft het bouwen van 63.000 woningen in de periode tot 2040: 23.000 woningen voor opvang van de autonome groei van de woningbehoefte en 40.000 woningen voor de (autonome) overloop vanuit de MRA. Regio Alkmaar neemt hiervan ruim de helft voor haar rekening.

Noord-Holland Noord en de MRA vullen elkaar aan op het gebied van woningbouwopgaven, verhuisdynamiek, economische ontwikkelingen en mobiliteit. Gezien het feit dat Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn onderdeel uitmaken van het "daily urban system” van Amsterdam, is het ook logisch dat in die steden een deel van de grote woningvraag op de korte termijn vanuit de MRA wordt opgevangen.

De regio biedt daarvoor unieke woonmilieus, met behoud van de kwalitatieve landschappelijke waarden. Hiermee laat de regio, vanuit eigen kracht, haar toegevoegde waarde zien en benoemt ze potentiële woningbouwlocaties om te ontwikkelen. Voorwaardelijk hieraan is de regionale mobiliteitsopgave. Samen met de provincie wordt ingezet op het verbeteren van de nu al relatief korte  reistijd naar internationale economische hotspots als de Zuidas, Schiphol en het Havengebied.