Station Alkmaar Centraal in de schemering

Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid betekent een ‘plus’ voor onze regio. Zo draagt een goede bereikbaarheid bij aan het versterken van onze economie en zorgt het ervoor dat we een aantrekkelijke regio zijn voor inwoners en bedrijven om zich te vestigen. Het is daarmee een belangrijk middel c.q. een randvoorwaarde om andere doelen in de regio te realiseren. 

Hierbij leggen we de focus op toekomstbestendige duurzame groei, passend bij ons Omgevingsbeeld Regio Alkmaar. In lijn met het provinciaal beleid zetten we in op het meer gebruiken van de fiets én op belangrijke OV-knooppunten (o.a. Alkmaar en Dijk en Waard).  

Als onderdeel van het daily urban system van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de ring Alkmaar, die aansluit op de A9, de draaischijf tussen deze metropoolregio en het noorden van onze provincie.  

We werken aan onderstaande projecten.

Meer weten over alle aspecten van Bereikbaarheid? Neem contact op met:

Martine Berkenbosch

Programmamanager Bereikbaarheid | Team Regio Alkmaar
M 06 48 42 98 31
E mberkenbosch@alkmaar.nl