Regionaal Openbaar Vervoer

Categorieën

  • Bereikbaarheid

In november 2019 stelden de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeenten Amsterdam en Almere en de Vervoerregio Amsterdam het Toekomstbeeld voor het Openbaar Vervoer in 2040 vast. 

In dit ambitieuze beeld streven Noord-Holland en Flevoland ernaar dat het openbaar vervoer (OV) samen met de fiets en de auto in 2040 onderdeel uitmaakt van een geïntegreerd en uitstootvrij systeem. Bewoners en bezoekers kunnen dan snel, milieuvriendelijk en efficiënt van deur-tot-deur reizen. 

Het toekomstbeeld wordt nu verder uitgewerkt op voor onze regio belangrijke onderwerpen, zoals de dienstregeling voor bus en trein, het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de spoorse doorsnijdingen, zoals de Beverwijkerstraatweg in Castricum.