Ontwikkeling Stationsgebieden

Categorieën

  • Bereikbaarheid

De provincie wil stationsomgevingen beter benutten en in samenhang met elkaar ontwikkelen en kiest daarom voor nieuwbouw / transformatie en bedrijvigheid rondom stations. Zo wordt bestaande ruimte in het stedelijk gebied en het openbaar vervoer optimaal benut. 

In een ketenreis (wandelen, fietsen, bus, auto, trein) zijn stations belangrijke schakels in het reizen van mensen naar werk, voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Daarnaast werkt de provincie ook aan de ontwikkeling van buitenpoorten, stations die aan de rand van natuurgebieden liggen en daarmee ook een belangrijke recreatieve functie hebben. Castricum is een van de mogelijke buitenpoorten.  

In onze regio ligt de Zaancorridor, de spoorlijn tussen Amsterdam en Heerhugowaard  met daarop 13 OV-knooppunten. Door de goede bereikbaarheid van Amsterdam liggen langs deze corridor volop kansen voor woningzoekenden, bedrijven en voorzieningen. Sinds november 2014 werken provincie, de gemeenten Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo , Zaanstad, Amsterdam, de NS en ProRail samen aan diverse projecten die worden uitgevoerd op de stationsomgevingen. Zo worden er nu en in de komende tijd duizenden extra fietsparkeerplaatsen aangelegd bij de stations.  

Castricum

Castricum werkt aan het vernieuwen van het station en het verbeteren van de aansluiting daarvan op het duingebied en dorp. Castricum wil in de komende jaren 430 nieuwe woningen bouwen binnen 10 fietsminuten van het station. 

Heiloo

In de komende jaren bouwt Heiloo 550 nieuwe woningen in de nieuwe wijk Zuiderloo, op ongeveer 2 kilometer afstand van het station.  

Alkmaar

Het stedelijk gebied van Alkmaar heeft een belangrijke regionale functie met uitgebreide voorzieningen en een goede treinverbinding met Amsterdam. Dit gebied kan zich verder ontwikkelen als een schakel tussen de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord.  

Het Alkmaars Kanaal strekt zich uit langs de oevers van het Noord-Hollands Kanaal en biedt in de toekomst ruimte aan een stedelijke vorm van wonen, werken en  recreëren met een grote diversiteit. De groei van de stad geeft een groei van  mobiliteit. Uitgangspunt voor Alkmaar is dat iedereen zowel te voet, als met de fiets, het openbaar vervoer en de auto op een goede en veilige manier bij zijn of haar woning moet kunnen komen.

Heerhugowaard

Het stationsgebied van Heerhugowaard vormt het hart van de gemeente Dijk & Waard (2022). Daar wordt een modern OV-knooppunt gerealiseerd waar wonen, werken, ondernemen en recreëren gecombineerd worden met gezondheid- en onderwijsvoorzieningen in een prettige en veilige omgeving voor iedereen. Er wordt ingezet op de (elektrische) fiets, het openbaar vervoer en een mix van mobiliteitsoplossingen zoals deelauto’s en andere maatwerkoplossingen. Het Masterplan Stationsgebied Dijk & Waard is vastgesteld door de raad.