Het NXT station is een nieuw brandstoffen- en energieconcept, dat op initiatief van GP Groot is ontwikkeld. Een NXT-station heeft een duurzaam karakter, dat tot uiting komt in de aangeboden brandstoffen, de samensmelting met de directe omgeving van het station en de zelfvoorzienende energiebehoefte.

Energie

49% Reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050, dat is de opgave van het Klimaatakkoord. Deze uitdagende doelstelling vergt een plan van alle regio’s om dit te bereiken. Deze noodzaak gaat echter gepaard met kansen en ambitie om van de regio Alkmaar een voorloper te maken op het gebied van duurzaamheid en alternatieve energie. Energie-innovatie is echter ook een belangrijke aanjager van economische ontwikkeling. Om deze ambities en economische pijlers van de regio te realiseren zorgt Team Regio Alkmaar voor een innovatieve aanpak met betrekking tot de huidige uitdagingen.  

De regio biedt ruimte aan innovatieve ontwikkelingen, zodat de energietransitie in de regio versneld kan worden. Flexibiliteit en schakelkracht zijn cruciaal om zodoende in de regio tot afspraken én tot uitvoering te komen. 

Energie-innovatie en activiteiten die raken aan de energietransitie werken we uit op het niveau van regio Alkmaar of als individuele gemeente, eventueel samen met kennisinstellingen, bedrijven en inwoners.

We werken aan onderstaande projecten: