Vraaggestuurde initiatieven

Categorieën

  • Energie

Voor het slagen van de energietransitie is bewustwording en draagvlak onder burgers cruciaal. Het is bekend dat burgers geïnspireerd en geactiveerd worden door nieuwe initiatieven van koplopers. Door enerzijds koplopers te ‘ontdekken en te ondersteunen’ en anderzijds deze initiatieven zichtbaar te maken voor volgers wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de transitie. Dat kan bijvoorbeeld door het starten van een buurtplatform, het faciliteren van lokale duurzame initiatieven, of door een samenwerking aan te gaan met lokale energie-coöperaties. Hierbij zal vanuit de regio kennis worden gedeeld over zowel het proces als de inhoud.