Stichting Investa | Waterstof in zwaar transport

Categorieën

  • Energie

Europa, rijk en provincie zetten zwaar in op waterstof. Ook de Regio Alkmaar gaat mee in deze beweging doormiddel van het inzetten op de facilitering van waterstof in zwaar transport en de ondersteuning van Stichting Investa. Dit zal worden gedaan vanuit de reeds beschreven werkwijze die in de MRA wordt gehanteerd: gemeenten kunnen aanhaken bij projecten die passen bij de specifieke gemeente.

  • Stichting InVesta is een expertisecentrum met een nationale reputatie. Het stimuleert, faciliteert en verbindt ondernemers, onderzoekers en overheden om innovaties in groene moleculen (groengas, syngas en waterstof) te ontwikkelen en vermarkten. Het richt zich op de gehele keten van biomassa tot duurzame moleculen via vergassing. Ook de toepassing van hernieuwbare elektriciteit tot waterstof via elektrolyse valt binnen de scope van InVesta. Vanuit het expertcentrum zal er vanuit de samenwerking met andere bedrijven, onderwijs en overheid kennis worden ontwikkeld en zal economische ontwikkeling worden aangejaagd.
  • H2 in zwaar transport. Er is in Regio Alkmaar een infrastructuur beschikbaar en daarmee een kans om ‘vraagtoepassingen’ te realiseren, bijvoorbeeld als startklant bij pilots. Zodoende ontstaat kennis en ervaring met betrekking tot de toepassing van waterstof in transport. Ook hier zal weer de samenwerking worden gezocht met andere bedrijven, onderwijs en overheid kennis worden ontwikkeld en zal economische ontwikkeling worden aangejaagd.