Focusagenda Regio Alkmaar 2024-2028: meer samenhang tussen de focusthema’s

De Focusagenda is de regionale agenda van de regio Alkmaar op de thema’s wonen, energie en bereikbaarheid. De agenda bevat de doelen van de Regio Alkmaar op deze thema’s en de strategie om dit te bereiken. Met het uitgeven van de 'Focusagenda 2024-2028' is een logisch vervolg gekomen op de eerste Focusagenda.

De regio-organisatie is opgericht om, langs deze strategie, de gestelde doelen dichterbij te brengen. We noemen dit bewust ‘dichterbij brengen’, omdat de geschetste doelen veelal de termijn van deze Focusagenda en/of de invloed van de regio overschrijden.

Ten opzichte van de eerste Focusagenda is deze agenda integraler: er is meer samenhang tussen de focusthema’s en met de regionale samenwerking op onderwerpen die niet als focusthema in de agenda zijn opgenomen. Daarnaast is de agenda gerichter en bevat hij duidelijker doelen en een strategie om daar te komen. 

Focusthema's
In deze Focusagenda 2024-2028 blijven de eerder benoemde drie focusthema’s het uitgangspunt, waarbij het thema Energie-innovatie is verbreed tot Energie. Deze drie thema’s - wonen, energie en bereikbaarheid - kennen elk hun eigen pad, maar zijn ook met elkaar verweven. In de agenda is daarom sprake van maatwerk per thema, maar zoeken we ook verbinding tussen de thema’s.

Verder is geconstateerd dat er op bovenregionaal niveau diverse ontwikkelingen en overleggen plaatsvinden die niet rechtstreeks betrekking hebben op de drie genoemde thema’s, maar hiermee wel een directe relatie hebben. Hierbij kan gedacht worden aan het Ontwikkelperspectief NHN en de afstemming voor de bovenregionale overleggen, zoals het Bestuurlijk Overleg Economie NHN en het Integraal Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN, waar ook de lobbyonderwerpen worden besproken. Deze nieuwe focusagenda zal ook zorgen voor de verbinding op deze strategische NHN-overleggen.
 

Download een PDF van de Focusagenda 2024 (pdf, 964 KB)