Station Alkmaar Centraal in de schemering

Regio Raadswerkgroep

Bij de totstandkoming van de Focusagenda zijn de raadsleden tijdens diverse regionale raadsavonden door hun colleges geïnformeerd over het proces. Uiteindelijk hebben alle gemeenteraden de focuspunten wonen, duurzaamheid en energie-innovatie vastgesteld in de periode mei – oktober 2019, inclusief structurele middelen voor de uitvoering hiervan. 

Ook zijn er meerdere bijeenkomsten georganiseerd met raadsleden over de toekomstige rol en betrokkenheid van de raadsleden bij de regionale samenwerking. Om dit laatste meer handen en voeten te geven is een (tijdelijke) regionale raadswerkgroep ingesteld. Deze regio raadswerkgroep bestaat uit raadsleden van iedere deelnemende gemeente.  

Er worden in elk geval twee avonden per jaar georganiseerd over de Focusagenda.