Station Alkmaar Centraal in de schemering

Team Regio Alkmaar

Nico van Ginkel (secretaris), Martine Berkenbosch (programmamanager Duurzame Bereikbaarheid), Lutine de Boer (programmamanager Wonen), Wim Joosten (programmamanager Energie-innovatie), Henk Jan Jansen (subsidiespecialist), Anja Swart en Lidy Stoop (programmaondersteuners) vormen het team van Regio Alkmaar.

Wij zijn een opgavegericht team dat door middel van strategische uitvoeringsagenda’s vorm en inhoud geeft aan de Focuspunten Duurzame Bereikbaarheid, Wonen en Energie-innovatie. Dat doen we in samenwerking met de ambtelijke werkorganisaties. De zes gemeentesecretarissen van de werkorganisaties zijn ambtelijk opdrachtgever voor ons en zij zorgen voor de uitvoering en bedrijfsvoering. Elke werkorganisatie heeft een bestuursadviseur of strategisch adviseur die overkoepelende onderwerpen kan doorgeleiden binnen de eigen organisatie en de eigen bestuurders kan adviseren.