Station Alkmaar Centraal in de schemering

Stuurgroep

C7 Focusagenda (‘Algemeen Bestuur’) 

Twee tot viermaal per jaar wordt er op regiowoensdag een strategische bijeenkomst georganiseerd voor alle colleges van Regio Alkmaar. De Focusagenda staat centraal en op basis van de agenda kunnen ook andere partijen aanschuiven. Op termijn wordt er gestreefd naar regionale besluitvorming door alle collegeleden. Nu wordt er nog gewerkt met bekrachtiging van besluiten in alle afzonderlijke colleges. De voorzitter van de stuurgroep is ook de voorzitter van de C7.

Stuurgroep Focusagenda (‘Dagelijks Bestuur’) 

De stuurgroep draagt zorg voor de interne werking (proces en geld) en de externe vertegenwoordiging. De colleges vaardigen een vertegenwoordiger uit hun midden af in de stuurgroep, 1 namens de gemeente Alkmaar, 1 namens de BUCH-gemeenten (nu nog 2) en 1 namens de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Voorzitter van de stuurgroep is de burgemeester van Alkmaar. De stuurgroep komt maandelijks bij elkaar en heeft 2 vaste adviseurs: een gemeentesecretaris en de regiosecretaris. 

De stuurgroep heeft daarnaast agendaleden. Dit zijn de bestuurlijk trekkers, alsmede de voorzitter en griffier van de regio raadswerkgroep. 

Anja Schouten, burgemeester Alkmaar, voorzitter Stuurgroep

Peter Rehwinkel, burgemeester Dijk en Waard

Mascha ten Bruggencate, burgemeester Heiloo

Toon Mans, burgemeester Castricum

Wim van Twuijver, secretaris Alkmaar

Nico van Ginkel, secretaris Regio Alkmaar