Station Alkmaar Centraal in de schemering

Stuurgroep

C6 Focusagenda (‘Algemeen Bestuur’) 

Twee tot viermaal per jaar wordt er op woensdag een strategische bijeenkomst georganiseerd voor alle colleges van Regio Alkmaar. De Focusagenda staat centraal en op basis van de agenda kunnen ook andere partijen aanschuiven. Op termijn wordt er gestreefd naar regionale besluitvorming door alle collegeleden. Nu wordt er nog gewerkt met bekrachtiging van besluiten in alle afzonderlijke colleges. De voorzitter van de stuurgroep is ook de voorzitter van de C6.

Stuurgroep Focusagenda (‘Dagelijks Bestuur’) 

De stuurgroep draagt zorg voor de interne werking (proces en geld) en de externe vertegenwoordiging. De colleges vaardigen een vertegenwoordiger uit hun midden af in de stuurgroep, het zijn de burgemeesters van de betrokken gemeenten. Voorzitter van de stuurgroep is de burgemeester van Alkmaar. De stuurgroep komt maandelijks bij elkaar en heeft twee vaste adviseurs: een gemeentesecretaris en de regiosecretaris. 

De stuurgroep heeft daarnaast agendaleden. Dit zijn de bestuurlijk trekkers, alsmede de voorzitter en griffier van de regio raadswerkgroep. 

Anja Schouten, burgemeester Alkmaar, voorzitter Stuurgroep

Lars Voskuil, burgemeester van Bergen

Karen Heerschop, burgemeester Castricum

Maarten Poorter, burgemeester Dijk en Waard

Mascha ten Bruggencate, burgemeester Heiloo

Sebastiaan Nieuwland, burgemeester Uitgeest

Robert Reus, gemeente secretaris Alkmaar

Nico van Ginkel, secretaris Regio Alkmaar