Verlenging provinciale subsidies

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland heeft op 7 december 2021 besloten de Uitvoeringsregeling Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen (HIRB) te verlengen voor aanvragen in 2022. Deze regeling is gericht op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie op bedrijventerreinen. In 2021 en 2022 is daarvoor gezamenlijk € 2,5 miljoen beschikbaar.

Ook zullen de HIRB+ subsidieregelingen voor ondersteuning voor bedrijventerreinen en winkelgebieden worden gecontinueerd. Dit zijn de Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige Werklocaties en de HIRB+ Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige Winkelgebieden 2022. Deze regelingen bieden subsidie voor extern advies. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties is verhoogd tot € 550.000.