Samenwerking gemeenten voor EU-subsidie spooronderdoorgangen Zaancorridor ondertekend

De bestuurders zijn heel blij met de verkregen Europese subsidie en de samenwerking in dit project. Mede dankzij de steun van Europa kunnen zij voortvarend aan de slag met de voorbereidingen in dit project.

In het kader van de Europese subsidie om gelijkvloerse kruisingen uit het spoor te halen, hebben de gemeenten Dijk en Waard, Alkmaar, Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam maandag 16 januari j.l. een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking is een start van realisatie van verschillende spoorprojecten tussen Heerhugowaard en Amsterdam.

In oktober 2022 kregen de gemeenten een EU-subsidie toegekend voor de voorbereiding van de werkzaamheden van de spoortunnels. De Europese Unie wil in het kader van de Green Deal meer treinen laten rijden voor de reizigers en het terugbrengen van de CO2-uitstoot.

Realisatie
In totaal krijgen de drie gemeenten samen maximaal €3,4 miljoen om de voorbereiding van de tunnels uit te voeren. Dit is dus nog geen geld voor de realisatie van de spooronderdoorgangen. Gemeente Dijk en Waard vraagt nu als eerste van de samenwerkende partners ook een EU-subsidie aan voor de realisatie van de spooronderdoorgang Zuidtangent alsmede voor een fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van de Stationsweg. Of deze wordt toegekend vanuit Europa wordt medio 2023 bekend.

Hoogfrequent spoor
De Nederlandse overheid wil ook meer treinen laten rijden op het spoor en heeft hiervoor het programma ‘Hoogfrequent Spoor’ ontwikkeld. Op het traject van Heerhugowaard (Dijk en Waard) naar Amsterdam (onderdeel van de Zaancorridor) worden op drie plaatsen tunnels onder het spoor aangelegd. Op deze manier kunnen treinen sneller rijden op dit traject en in een hogere frequentie. Ook fietsers en automobilisten hebben er voordeel bij, omdat ze niet voor de spoorwegbomen hoeven te wachten. Zo wordt de doorstroming van het verkeer bevorderd.

Samenwerking
De tunnel in Alkmaar komt bij de spoorwegovergang Helderseweg, de tunnel in Dijk en Waard bij de spoorwegovergang Zuidtangent te Heerhugowaard en die in Zaanstad bij de Guisweg. Ten behoeve van de samenwerking in dit project hebben de wethouders Nils Langedijk (Dijk en Waard), Robert te Beest (Alkmaar), Gerard Slegers (Zaanstad) en Melanie van der Horst (bestuurder Vervoerregio Amsterdam) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.