Provinciale subsidie voor verduurzaming warmtevoorziening op wijkniveau

Warmtetransitie is in onze regio een hot item. Ook de provincie wil ons daarin helpen met subsidie voor een wijkplan warmtetransitie (min. 250 gebouwen) en voor ondersteuning van de uitvoering van een dergelijk wijkplan. Subsidie aanvragen is mogelijk na medio februari 2022, wanneer de nieuwe formulieren beschikbaar komen op de provinciale website.