Tweede call Positive Energy Districts geopend

Positive Energy Districts zijn stedelijke gebieden en wijken die een schone warmte- en elektriciteitsvoorziening krijgen. Daarbij draait het om een integrale duurzame wijkontwikkeling, zowel op technologisch, ruimtelijk, beleidsmatig, financieel, sociaal als economisch gebied. Het vraagt een afstemming tussen gebouwen, gebruikers, regionale energienetten en mobiliteitssystemen. Positive Energy Districts streven er zelfs naar om netto meer duurzame energie te produceren dan te consumeren.

Het Europese programma Postitive Energy Districts is bedoeld om samenwerking en kennisdeling tussen landen en steden te stimuleren. De deelnemende landen, waaronder Nederland, stellen subsidies beschikbaar. Op 20 oktober 2021 is de call van de tweede ronde van het PED-programma (PED-II) geopend.

Platform31 organiseert daarom op 2 november 2021 van 15.00 tot 16.30 uur een webinar met  informatie over PED-II en hoe je je het beste kunt voorbereiden op het indienen van een aanvraag. Betrokkenen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en JPI Urban Europe geven toelichting en beantwoorden vragen.