Afspraken met Rijk over bouw van betaalbare woningen in Woondeal Noord-Holland Noord

Het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben afspraken gemaakt om snel meer woningen te kunnen bouwen. Tot en met 2030 moeten er ruim 170.000 woningen bij komen, waarvan circa tweederde in het betaalbare segment. Daarmee gaat het om zo’n 113.000 betaalbare woningen. De betrokken partijen hebben hiervoor woensdag 15 maart j.l. in Purmerend drie Woondeals ondertekend.

Namens het Rijk is een handtekening gezet door minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge. In de Woondeal hebben de gemeenten en provincies in Noord-Holland Noord afgesproken welke bijdrage zij kunnen leveren aan de nationale woningbouwopgave en wat daarvoor nodig is. In de Woondeal Noord-Holland Noord gaat het om afspraken over de bouw van 40.000 woningen tot en met 2030.

Noord-Holland Noord is positief over de hernieuwde aandacht van het Rijk voor de volkshuisvesting in Nederland en ziet de samenwerking met het Rijk via de Woondeal als een kans om gezamenlijk als Rijk en regio de nieuwbouwproductie en de bredere problemen op de woningmarkt aan te pakken. ‘In deze nieuwe Woondeal leggen we een stevige grondslag voor woningbouwontwikkelingen in Regio Alkmaar. We kampen met grote woningnood. Die kunnen we alleen met elkaar oplossen. Essentieel is dat we tegelijkertijd met de versnellingsopgave de bereikbaarheid van onze regio aanpakken. Dat doen we samen met onze partners bij het Rijk, de provincie, woningcorporaties en de marktpartijen’, aldus wethouder Nils Langedijk van gemeente Dijk en Waard.

In de Woondeal is een lijst opgenomen met versnellingslocaties. Dit zijn met name de grotere woningbouwlocaties, waar een groot deel van de afgesproken woningen een plek krijgen. Via de (deel)regionale ‘versnellingstafels’ worden samen met betrokken marktpartijen, corporaties en waterschappen de voortgang en knelpunten besproken en wordt naar oplossingen gezocht. Een aantal van deze locaties heeft in de afgelopen jaren al een financiële bijdrage van het Rijk gekregen via de Woningbouwimpuls of MIRT-middelen.

Dit geldt niet voor alle locaties van de lijst en voor de overige locaties die via www.plancapaciteit.nl in beeld zijn. Noord-Holland Noord heeft daarom ook in de randvoorwaarden benadrukt dat meer middelen nodig zijn om de doelstellingen te halen als het gaat om betaalbare woningen, maar ook voor de bereikbaarheid van de nieuwe woningbouwlocaties.

Meer informatie over de Woondeal Noord-Holland Noord vindt u via deze link

Lutine de Boer, programmamanager Wonen Regio Alkmaar