Miniconferentie 'Samenwerken' voor medewerkers Regio Alkmaar en Provincie Noord-Holland

Gemeente, regio en provincie werken steeds vaker samen op verschillende onderwerpen die ook nog eens steeds meer met elkaar verweven zijn. De opgaven zijn complex, sommige urgent en het rijk pakt meer en meer de regie zoals bij wonen, het ruimtelijk voorstel en het Nationaal programma landelijk gebied. 

Op dinsdagmiddag 7 november ontmoetten medewerkers van de zes gemeenten van Regio Alkmaar en Provincie Noord-Holland elkaar in de Stadsfabriek. Onderwerp: de zo essentiële samenwerking. We zien namelijk allemaal de opgaven, maar hebben niet altijd dezelfde belangen. Tegelijkertijd weten we dat we elkaar nodig hebben om stappen te zetten naar oplossingen en uitvoering. Met een nieuwe regionale Focusagenda, een nieuw provinciaal Coalitieakkoord en aan de vooravond van onze gezamenlijke route op weg naar een Ontwikkelperspectief voor Noord-Holland Noord leek het nuttig en interessant om met elkaar in gesprek te gaan over onze samenwerking.  Hoe doen we het nu, wat gaat er goed, wat kan er beter? Kan het effectiever,  wellicht efficiënter en misschien wel leuker? 

Resultaat: een Miniconferentie op initiatief van Nico van Ginkel van Team Regio Alkmaar en Caroline Smook van Provincie Noord-Holland. Deze middag kreeg kundig inhoud door Boris Gooskens en Auke de Ridder van Rijnconsult. En zo kwamen we deze middag tot inzicht én - inderdaad - tot samenwerking.

Goed om elkaar te zien - want samenwerken begint met: elkaar kennen! - en dank aan allen voor aanwezigheid en inzet!