Meer fietsers, dus bredere fietspaden

Maar daarmee alleen red je het niet

Bestaan er snelheidsremmende voorzieningen die alleen brommers afremmen? Werken ribbelmarkeringen? En zijn zogenaamde botsvriendelijke paaltjes echt veilig? Enkele van de vragen die spelen rond het ontwerp van het fietspad van de toekomst. Wie het weet, mag het zeggen!