Het paradijs op aarde begint in Nederland

In deze, recentelijk gepubliceerde, film van Duurzaam Ondernemer Ruud Koornstra wordt duidelijk dat wij in Nederland trots mogen zijn op ons innovatieklimaat. Ook al zijn we momenteel globaal gezien geen koploper in de energietransitie, dat kunnen we zeker worden, luidt het argument van Koornstra. We hoeven alleen maar te durven doorpakken.

Wanneer men spreekt over klimaatverandering wordt dit veelal als een onheilspellend toekomstbeeld beschouwd dat mensen angst inboezemt. Als we echter kijken naar de geschiedenis zou deze angst zomaar eens ongegrond kunnen zijn.

De makers en sprekers van Het Paradijs op Aarde zijn ervan overtuigd dat de energietransitie zowel technisch als financieel in rap tempo voltooid kan worden. Als voorbeeld wordt er in de film gekeken naar Pearl Harbour; begin december 1941 was dit nog een volstrekt civiele industrie, twee maanden later was het echter volledig omgetoverd naar een oorlogsindustrie. Na Hiroshima werd Pearl Harbour in een half jaar tijd weer teruggezet naar een civiele industrie. Zo snel kan het dus gaan, waarbij willen het toverwoord is.

Met elke mogelijke verandering is er altijd eerst geroepen dat het onmogelijk, al dan niet wenselijk zou zijn. Maar de aanhouder wint. Er zijn voorbeelden in overvloed te vinden in ons eigen kikkerlandje. Denk aan de ledlamp, de elektrische auto, de zonneauto en nu waterstof. Van al deze innovaties werd in eerste instantie gezegd dat het niet zou kunnen, en nu zouden we het ons haast niet meer voor kunnen stellen dat we zonder zouden moeten doen. Hieruit kan geconcludeerd worden dan Nederland niet alleen in staat is om deze transitie succesvol door te zetten, maar ook dat de transitie niet stopt bij energie. Zo oppert Jan Rotmans (professor Duurzaamheid en Transitiekunde aan de Erasmusuniversiteit) dat we de energietransitie niet los kunnen zien van het economisch systeem. Het huidige economisch systeem is egoïstisch en gericht op continue, kortetermijngroei. Niet alleen onze energie - maar ook ons economisch systeem - moet dus verduurzamen.

Koornstra zegt zelfs dat de energietransitie geen technische, maar een sociale transitie is. Hierbij is het grote probleem de verwarring die er bestaat onder de mensen, aldus Koornstra. Het idee dat het verduurzamen van diens huis duur is of koud zou zijn in de winter is niet waar. Wellicht als er een duidelijk beeld zou zijn van de voordelen die het oplevert, zowel in financiën als comfort, zouden meer mensen het initiatief nemen om hun huis te verduurzamen.

Als Regio Alkmaar omarmen wij de denklijn die wordt geschetst in Het Paradijs op Aarde. Nederland is een land waar dingen beginnen, en waar dingen bij elkaar komen. Zo zetten wij ons als Regio Alkmaar gezamenlijk in voor de energietransitie en houden wij een open blik naar wat er om ons heen gebeurt en geven wij een impuls aan de energietransitie vanuit het Focuspunt Energie-Innovatie.