EU-fondsenwijzer wijst de weg naar beschikbare subsidies

De Europese Unie biedt regelmatig kansen voor (mede)financiering van projecten, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en digitalisering. Het vinden van van de juiste EU-subsidie blijkt in de praktijk lastig. Daarom hebben de VNG, het Huis van de Nederlandse Provincies & Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en het Kenniscentrum Europa decentraal een handige online tool, de EU-fondsenwijzer, gemaakt. Met deze fondsenwijzer kunnen decentrale overheden makkelijk vinden welke subsidies beschikbaar zijn en welke voorwaarden daarvoor gelden.

Het is belangrijk om daarbij het volgende voor ogen te hebben: 

  • Een gemeente moet haar eigen project duiden naar thema’s die aansluiten op de thema’s van het EU-programma. Dit is belangrijk voor het kunnen vaststellen van de ‘Europese toegevoegde waarde’.
  • Ook bij een Europees project is het belangrijk de eigen gemeentelijke cofinanciering tijdig te hebben geregeld.
  • Het aangaan van een Europees traject is geen garantie voor een succesvolle aanvraag.
  • Bij een Europees project is vaak samenwerking verplicht met buitenlandse partijen.
  • Het is belangrijk om vooraf na te denken over verplichtingen zoals verantwoording, om verrassingen en teleurstelling te voorkomen.
  • Als een project eenmaal loopt, geeft de Europese dimensie versnelling aan de eigen gemeentelijke prioriteiten en dit kan waardevolle contacten opleveren!