De ondertekening van de Woondeal en het Regionale Woonakkoord

Gisteren was een bijzondere dag.  

Op het Stadsstrand De Kade in Alkmaar ontmoette ik na een jaar thuiswerken eindelijk weer de bestuurders uit onze provincie en regio, partners uit de bouwwereld én mijn leuke collega’s ‘in het echt’.  In de stralende zon, maar uiteraard nog steeds wel op gepaste afstand. Hoewel ik Zoom en Teams helemaal omarm en ook niet meer zal loslaten, was het heel fijn om elkaar weer eens in 3D mee te maken. 

De dag was vooral speciaal, omdat de bestuurders uit onze mooie innovatieve regio Noord-Holland Noord samen met de provincie Noord - Holland en de Woningmakers de Woondeal Noord - Holland Noord ondertekenden. Ook sloot Regio Alkmaar gisteren een Woonakkoord met de provincie. Terwijl de bestuurders hun handtekening zetten, werkten bouwvakkers op de achtergrond keihard aan de nieuwe invulling van het monumentale Ringerscomplex, de oude chocoladefabriek van Alkmaar aan het Noordhollandsch Kanaal. Hier worden 73 appartementen gerealiseerd. 

Wat is het verschil tussen de Woondeal en het Woonakkoord? Goede vraag! Provincie Noord-Holland en de regio’s in de provincie zijn bezig met het opstellen van woonakkoorden. Een aantal regio’s, zoals Alkmaar en Westfriesland, hebben deze akkoorden recent al afgerond. In de akkoorden worden gedetailleerde afspraken gemaakt over de regionale woningbouwopgave. We weten allemaal dat Regio Alkmaar een tekort aan woningen heeft. Daarom gaan Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk en Uitgeest het bouwen van nieuwe huizen versnellen. Om aan de vraag te voldoen is het nodig dat er jaarlijks minimaal 2000 woningen worden gebouwd. Deze opgave staat voor de komende jaren centraal. 

Daarnaast hebben de achttien gemeenten van Noord-Holland Noord eerder al een Woondeal opgesteld. In deze bovenregionale deal gaat het om de grotere opgaven op het niveau van geheel Noord-Holland Noord. Deze deal vormt de basis en de context voor nadere afspraken met Rijk en provincie, zoals een samenwerkingsafspraak regionale verstedelijkingsstrategie. In deze strategie kijken we naar hoe verschillende opgaven met elkaar samenhangen (zoals wonen en mobiliteit), wat we kunnen bijdragen aan de oplossing van die opgaven en wat we daarvoor nodig hebben van hogere overheden.   
  
Regio Alkmaar bouwt nieuwe woningen en bedrijven zoveel mogelijk op locaties binnen de steden en kernen, en in de buurt van treinstations. De gemeenten willen meer toekomstbestendige huizen bouwen, die energieneutraal zijn en aangepast zijn aan het veranderende klimaat, bijvoorbeeld door op alle daken zonnepanelen te plaatsen. We werken met het Regioteam hard aan een integrale aanpak van wonen, duurzame mobiliteit en energie-innovatie. Bij alle nieuwbouwprojecten is circulair bouwen (met herwinbare grondstoffen en materialen) het uitgangspunt.   
  
Mocht je weer willen weten over de Woondeal Noord-Holland Noord en het Woonakkoord Regio Alkmaar, dan zijn ze te vinden in onze bibliotheek.  

Lutine de Boer 

Programmamanager Wonen Regio Alkmaar