De energietransitie. Pak jij een koppositie in Regio Alkmaar?

De energietransitie werd ooit gezien als een technische uitdaging, maar inmiddels is gebleken dat het creëren van draagvlak en acceptatie de grootste uitdaging is. De overheid probeert burgers en bedrijven te stimuleren maar het effect is beperkt. Daarom is de tijd aangebroken om mensen met ongekende overtuigingskracht in te zetten: koplopers in de energietransitie die een rol pakken als ambassadeur. 

Nederland is in beweging… maar nog niet voldoende. De gestelde doelen zijn ambitieus en de energietransitie is dagelijks in het nieuws. Toch gaan veranderingen niet snel genoeg. Dit heeft ongetwijfeld deels te maken met technische uitdagingen. Zo is bijvoorbeeld ons elektriciteitsnetwerk niet overal sterk genoeg en is er daarom sprake van ‘netcongestie’*. En zo zijn er nog andere problemen te benoemen.  

Omdat de ontwikkelingen snel gaan en er verscheidene opties zijn voor energieopwekking en -opslag ontbreekt het bij zowel burgers en bedrijven aan overzicht. Wat zijn de goede keuzes, is het verstandig om nu al stappen te zetten? Als vragen zoals deze onbeantwoord blijven, belemmeren ze burgers en bedrijven in het maken van keuzes. 

De overheid, omgevingsdiensten, universiteiten en bedrijven als TNO informeren burgers en bedrijven uitgebreid. Zij staan echter in veel gevallen ver van de burger, waardoor de door hen gegeven informatie en adviezen niet altijd vertrouwd worden. Het is bekend dat mensen het meeste vertrouwen hebben in een buurman of bekende, iemand die geen direct belang heeft bij een te maken keuze. Hier komt de koploper in beeld. 

Ook jij kent vast iemand in jouw buurt die vooroploopt, daar heel trots op is en er honderduit over kan vertellen. Een koploper. In het verleden was zo iemand alleen lokaal bekend en was daarmee zijn of haar invloed beperkt. In de huidige tijd van sociale media kan de koploper een veel groter publiek bereiken.  

Koplopers worden al ingezet. Bij ‘gluren bij de duurzame buren’ mag je binnenkijken bij buren die stappen hebben gezet. Zo zijn er meer acties. Ook in het domein van de energietransitie zijn er koplopers. Mensen die een ‘nul op de meter-woning’ hebben, zij die de auto de deur uit hebben gedaan en nu met een speed pedelec (een snelle elektrische naar het werk gaan, of bedrijven die het dak vol zonnepanelen hebben gelegd en meer opwekken dan ze gebruiken (en daarmee energiepositief zijn). 

Koplopers zouden echter op nog grotere schaal kunnen worden ingezet. Er zijn voldoende energiekoplopers die graag anderen willen informeren en inspireren. Het is zaak om een community van koplopers te faciliteren die niet vanuit een belang maar vanuit een intrinsieke motivatie de rol van ambassadeur op willen pakken. Deze groep heeft namelijk de noodzakelijke invloed die de overheid niet heeft, en daar moet men gebruik van maken. Als regio willen we deze koplopers graag steunen en zichtbaar maken. Daarom de vraag: 

Pak jij een koppositie in Regio Alkmaar? Wanneer dit het geval is neem dan contact met ons op via SecretariaatRegioAlkmaar@Alkmaar.nl. 

*Door de groei van het gebruik van hernieuwbare energie kan het elektriciteitsnetwerk op verschillende plaatsen de elektriciteitsproductie niet aan en ontstaat zogeheten netcongestie. Dat wil zeggen dat er te weinig ruimte is op het elektriciteitsnetwerk om uit te breiden met duurzame energie – er ontstaat ‘energie-file’.