Connecting Europe Facility Transport (CET) Call 2021

Op 16 september is de 2021 CEF Transport call voor transportinfrastructuur opengesteld. Dit is de eerste call in de nieuwe budgetperiode 2021-2027. Er is € 7 miljard subsidie beschikbaar. De call sluit op 19 januari 2022.

De hoofddoelstelling van deze call is het opheffen van knelpunten op het Trans-European Transport Network (TEN-T) door

  • capaciteitsuitbreiding;
  • efficiëntieverhoging via bijvoorbeeld digitale systemen;
  • verbeteren interoperabiliteit spoor;
  • overbruggen ontbrekende (grensoverschrijdende) verbindingen;
  • aanpassingen voor civiel en militair gebruik van infrastructuur;
  • infrastructuur voor klimaatvriendelijke brandstoffen en walstroom.

Alternatieve brandstofinfrastructuur

Naast de reguliere oproep kunnen nu doorlopend projecten ingediend worden voor financiering van alternatieve brandstofinfrastructuur, zoals laadpunten voor voertuigen. De financiering is in de vorm van blending, waarbij subsidies en bankfinanciering moeten worden gecombineerd. Elke 4-5 maanden vindt een beoordelingsmoment plaats door de Europese Commissie.

In oktober 2021 volgt een aparte bijeenkomst (CINEA) over de Alternative Fuels Infrastructure Facility. Meer informatie hierover volgt via CINEA.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert op 14 oktober 2021 een virtuele informatiebijeenkomst. Sprekers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie lichten de call daar verder toe. De aanmeldingslink staat binnenkort op de website van het RVO.

Tijdlijn

Aanvragen dienen uiterlijk 19 januari 2022 ingediend te zijn. De selectie van de projecten vindt plaats in juni 2021, waarna de subsidieverstrekking eind 2022 zal plaatsvinden.