Ambities Regio Alkmaar

De ambities van Regio Alkmaar op haar focusonderwerpen Wonen, Duurzame Bereikbaarheid en Energie-innovatie zijn verbeeld in een infographic.