Aanvraag NHN Regio Deal gewaardeerd met een toekenning van 32,5 miljoen euro

Goed nieuws: onder de titel ‘Samen Noord-Holland Noord versterken’ is de aanvraag van Noord-Holland Noord in het kader van de Regio Deal gewaardeerd met een toekenning van 32,5 miljoen euro. Samen met de collega-regio’s Kop van Noord-Holland en Regio Westfriesland heeft Regio Alkmaar de voorbereiding en indiening van de Regio Deal mogelijk gemaakt.

De aanvraag is het resultaat van de triple helix: de samenwerking van overheden, onderwijs en ondernemers in NHN. De Regio Deal NHN is gericht op het tegengaan van verdere verschraling en het verbeteren van de leefbaarheid in deze regio. Het belang om West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en Alkmaar leefbaar en aantrekkelijk te houden heeft geleid tot een belangrijke samenwerking. De (17) gemeenten in de regio’s hebben hiervoor de handen ineen geslagen en samen met het onderwijs, bedrijfsleven en overige samenwerkingspartners in drie maanden een voorstel voor een Regio Deal uitgewerkt. Deze Rijksinvestering zal rechtstreeks bijdragen aan het leef-, werk- en woonklimaat in onze regio.

De 32,5 miljoen euro die Noord-Holland Noord binnen heeft gesleept is het hoogste bedrag van alle 22 regio’s die een bijdrage krijgen uit regionale subsidiepot, die bedoeld is om verschillen tussen regio’s op het gebied van wonen, leven en werk te verkleinen.

Robert te Beest, Bestuurlijk trekker van de Regiodeal NHN omschrijft dit het beste: ‘De toekenning van de regiodeal aan Noord-Holland Noord bewijst dat samenwerking tussen onze gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven vruchten afwerpt door als één regio op te treden richting Den Haag. Want sommige vraagstukken kunnen we echt niet alleen of op deelregio oplossen, maar hebben we dit schaalniveau nodig om een vuist te maken. Het is belangrijk deze eensgezindheid vast te houden en verder vorm te geven. De regiodeal geeft daar een enorme impuls aan.’

Voor de zomervakantie moeten de uitgewerkte plannen bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties liggen en zullen van 2025 tot en met 2028 worden uitgevoerd.

Dit is de vijfde ronde regiodeals; in vier eerdere ronden zijn in totaal al 44 regiodeals van start gegaan. In de vijfde ronde zijn 29 voorstellen ingediend, waarvan 22 voorstellen verder uitgewerkt zullen worden. Later in 2024 zal - naar verwachting - een zesde ronde volgen.

Voor de vierde, vijfde en zesde ronde heeft dit kabinet in totaal 900 miljoen euro beschikbaar.
Den Haag heeft tussen 2018 en 2025 1,9 miljard euro opzijgezet voor Regiodeals.