Station Alkmaar Centraal in de schemering

Bestuurlijk trekkers

Ieder focuspunt heeft een bestuurlijk trekker (en mogelijk secondant) op basis van motivatie, kennis en ervaring. Daarbij is aandacht voor het draagvlak binnen de regio. De bestuurlijk trekkers zijn een boegbeeld en ambassadeur voor de regio Alkmaar, tonen zich actief en betrokken en zorgen voor de interne verbinding. Zij dienen de regio door het regionaal belang boven het gemeentelijk belang te stellen. De bestuurlijk trekkers bepalen de vormgeving van het bestuurlijk overleg voor hun focuspunt en de samenwerking met inwoners, bedrijfsleven, onderwijs en/of maatschappelijke instellingen. Om de focus ook extern te verankeren, vertegenwoordigen zij onze regio in het Bestuurlijk Afstemmings Overleg op bovenregionaal niveau met de provincie Noord-Holland, en de regio‚Äôs Westfriesland en Kop van Noord-Holland. 

Pieter Dijkman, wethouder Alkmaar, bestuurlijk trekker Wonen

Paul Slettenhaar, wethouder Castricum, bestuurlijk trekker Wonen

Nils Langedijk, wethouder Dijk en Waard, bestuurlijk trekker Duurzame Bereikbaarheid

Cecilia van Weel, wethouder Uitgeest, bestuurlijk trekker Duurzame Bereikbaarheid

Elly Konijn, wethouder Alkmaar, bestuurlijk trekker Energie-innovatie

Falgun Binnendijk, wethouder Castricum, bestuurlijk trekker Energie-innovatie