Station Alkmaar Centraal in de schemering

Bestuurlijk trekkers

Ieder focuspunt heeft een bestuurlijk trekker (en mogelijk secondant) op basis van motivatie, kennis en ervaring. Daarbij is aandacht voor het draagvlak binnen de regio. De bestuurlijk trekkers zijn een boegbeeld en ambassadeur voor de regio Alkmaar, tonen zich actief en betrokken en zorgen voor de interne verbinding. Zij dienen de regio door het regionaal belang boven het gemeentelijk belang te stellen. De bestuurlijk trekkers bepalen de vormgeving van het bestuurlijk overleg voor hun focuspunt en de samenwerking met inwoners, bedrijfsleven, onderwijs en/of maatschappelijke instellingen. Om de focus ook extern te verankeren, vertegenwoordigen zij onze regio in het Bestuurlijk Afstemmings Overleg op bovenregionaal niveau met de provincie Noord-Holland, en de regio’s Westfriesland en Kop van Noord-Holland. 

Jasper Nieuwenhuizen, wethouder Alkmaar, 1e bestuurlijk trekker Wonen

Paul Slettenhaar, wethouder Castricum, 2e bestuurlijk trekker Wonen

Nils Langedijk, wethouder Dijk en Waard, 1e bestuurlijk trekker Duurzame Bereikbaarheid

Rob Opdam, wethouder Heiloo, 2e bestuurlijk trekker Duurzame Bereikbaarheid

Ernest Briët, wethouder Bergen, 1e bestuurlijk trekker Energie

Christian Schouten, wethouder Alkmaar, 2e bestuurlijk trekker Energie