Regioteam

Het regioteam is een opgavegericht team. Het team geeft vorm aan de Regio Alkmaar in samenwerking met lokale inzet vanuit de werkorganisaties. De zeven gemeentesecretarissen zijn ambtelijk opdrachtgever voor het regioteam en zorgen gezamenlijk voor de uitvoering en bedrijfsvoering. Iedere werkorganisatie heeft een lokale ambassadeur (bestuursadviseur of strategisch adviseur) die overkoepelende onderwerpen kan doorgeleiden binnen de eigen organisatie en de eigen bestuurders kan adviseren. 

Drie programmamanagers geven, onder leiding van de regiosecretaris, vorm en inhoud aan de drie focuspunten door middel van strategische uitvoeringsagenda’s. Zij worden daarbij ondersteund door twee programma ondersteuners en een communicatieadviseur.