Ring Alkmaar

Duurzame Bereikbaarheid

De Ring Alkmaar is een cruciale verbinding voor inwoners, bezoekers, werkenden in de Regio Alkmaar. Daarnaast is het de schakel tussen de Metropool Regio Amsterdam en de kop van Noord-Holland en West-Friesland. In het kader van de verkeersveiligheid en doorstroming doet SWECO in opdracht van gemeente Alkmaar onderzoek naar de huidige en de toekomstige verkeersstroom op de ring. De resultaten en oplossingsrichtingen van dit onderzoek worden binnenkort gepresenteerd aan de raad van Alkmaar.  

Parallel gaat de provincie een trajectstudie uitvoeren voor de uitwerking van de N242  (Heerhugowaard/Verlaat).   

Afbeelding van de Leeghwaterbrug die openstaat met een wachtrij van auto's

De Leeghwaterbrug komt in het gedane onderzoek naar voren als een van de toekomstige knelpunten aan de oostelijke kant van de Ring Alkmaar. De brug is cruciaal in de doorstroming van zowel het water- als wegverkeer. 

Naar het overzicht