Werkwijze Regiowoensdag

Regio Alkmaar werkt vooral thematisch en in twee blokken, een blok voor ruimtelijk economische onderwerpen en een blok voor sociale onderwerpen (met een kort tussenblok voor overlappende onderwerpen).

Marijke Meelissen is de ondersteuner van het blok ruimte/economie: m.meelissen@heerhugowaard.nl
Carla Smit is de ondersteuner van het blok sociaal: carlasmit@debuch.nl
U kunt voor vragen altijd bij hen terecht.

Tot de 15e van elke kalendermaand kunnen thema’s geagendeerd worden door een ingevuld format te sturen naar de ondersteuner van het betreffende blok. Bij voorkeur worden dan ook de bijbehorende stukken direct meegestuurd. We gaan er van uit dat over de aangeleverde thema’s ambtelijke afstemming heeft plaatsgevonden binnen de regio (bijvoorbeeld in een beleidsoverleg, werkgroep o.i.d), zodat men vanuit alle organisaties kan zorgen voor een goede voorbereiding van de portefeuillehouders. De deadline om het definitieve format en de bijlagen aan te leveren, is het moment van het agendaoverleg. Alleen in afstemming met de regiosecretaris kunnen stukken later nagezonden worden. Dit strakke schema is enkele jaren geleden opgezet op uitdrukkelijk verzoek van de bestuurders. Bij latere aanlevering komt de ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding in het gedrang waardoor bijvoorbeeld bestuurders ter plekke kunnen constateren dat dit alsnog leidt tot doorschuiven naar een volgend PORA.

In het agendaoverleg worden de aangeleverde agendapunten op hoofdlijnen doorgenomen. Wanneer het aangeleverde thema niet onder één van de regiocoördinatoren of programmamanagers valt, kan eventueel worden aangeschoven bij het agendaoverleg, graag even een bericht vooraf naar de ondersteuner van het betreffende blok. Voor de geplande agendaoverleggen zie hieronder (sociaal domein 1-2 uur in Bergen, ruimtelijk domein 9-11 uur in Alkmaar). De stukken voor de regiowoensdagen worden kort na beide agendaoverleggen in de Dropbox geplaatst, zodat betrokkenen ze daar op kunnen halen.

Agendaoverleg Sociaal

Agendaoverleg Ruimte

PORA

20 november 2018

22 november 2018

5 december 2018

18 december2018

20 december 2018

9 januari 2019

22 januari 2019

24 januari 2019

6 februari 2019

12 februari 2019 (ivm vakantie)

14 februari 2019 (ivm vakantie)

6 maart 2019

19 maart 2019

21 maart 2019

3 april 2019

14 mei 2019 (ivm vakantie)

16 mei 2019 (ivm vakantie)

29 mei 2019

18 juni 2019

20 juni 2019

3 juli 2019

20 augustus 2019

22 augustus 2019

4 september 2019

17 september 2019

19 september 2019

2 oktober 2019

15 oktober 2019

17 oktober 2019

6 november 2019

19 november 2019

21 november 2019

4 december 2019

17 december 2019

19 december 2019

8 januari 2020

 hosting door MijnDomein