Regiowoensdag

Aan de regiotafel in juni 2013 is een nieuwe vergaderstructuur afgesproken. De voorzitters van de portefeuillehouders-overleggen hebben hun voorkeur uitgesproken om alle PORA vergaderingen te laten plaats vinden op de eerste woensdag van de maand.

Een paar keer per jaar wordt de Regiowoensdag afgesloten met een maandelijkse informatieavond voor raadsleden uit de regio. Op deze avond wordt informatie gegeven over regionale onderwerpen.

 

 


 hosting door MijnDomein