Regionaal Omgevingsbeeld

Regionaal omgevingsbeeld

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat  de zeven gemeenten van Regio Alkmaar het Regionaal Omgevingsbeeld inmiddels hebben vastgesteld. Regio Alkmaar is een veelzijdige regio; van duinen tot verkaveling, zee, kanalen en cultureel landschap, steden en dorpen. Van deze diversiteit wil de Regio gebruikmaken. Het Omgevingsbeeld heeft dan ook de toepasselijke naam ‘Diversiteit als Troef’ gekregen

In het Omgevingsbeeld staan onder andere de ontwikkelingen in de Regio op het gebied van duurzaamheid, economie en sociale en ruimtelijke ontwikkelingen. De regiogemeenten hebben gezamenlijk drie nieuwe ambities uitgesproken: het gezonde landschap, de ondernemende regio en kernen met eigen woonkwaliteit. 

Regionaal Omgevingsbeeld als basis

Het Omgevingsbeeld is de basis voor afstemming binnen Regio Alkmaar. Ook levert het Omgevingsbeeld kaders voor de lokale omgevingsvisies van Alkmaar,
Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Daarnaast is het Omgevingsbeeld input voor de omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland, die naar verwachting in juni 2018 wordt vastgesteld.  

Tijdens het opstellen van het Omgevingsbeeld heeft de Regio begin 2017 twee bijeenkomsten gehouden voor organisaties uit de regiogemeenten. Daarnaast zijn er diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de gemeenteraden in de Regio Alkmaar. Het Regionaal Omgevingsbeeld is hier te vinden. De Ruimtelijke Wateragenda van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is onderdeel van ons omgevingsbeeld en vindt u hier. Tijdens de behandeling van het Omgevingsbeeld in colleges en raden/raadscommissies zijn diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Deze zijn samengevat in het volgende addendum. hosting door MijnDomein