In 2013 hebben we met de acht gemeenteraden hard gewerkt om samen verder te komen op het gebied van strategische regionale samenwerking. We hebben daarvoor achtereenvolgens samen de volgende stappen gezet:

 • februari 2013: eerste klankbordgroep bijeenkomst
 • april 2013: Regiodag Camperduin
 • juni 2013: tweede klankbordgroep-bijeenkomst
 • augustus 2013: strategische vragen en de startnotitie laten vaststellen.
 • oktober 2013: regiobijeenkomst in Heiloo
 • november 2013: eerste versie Regiobeeld 2025 naar raden voor zienswijze
 • Verwerking zienswijzen/opmerkingen  en aanpassen regiobeeld 2025
 • vanaf januari 2014: vaststellen defintieve versie Regiobeeld 2025
 • april 2014: Regiodag, nieuwe raadsleden
 • mei 2014 : De raden hebben het Regiobeeld 2025 vastgesteld, nu gaat het naar de colleges
 • Juli 2014: Persbericht over Regiobeeld 2025: alle gemeenten op 1 lijn
 • augustus 2014: Raad van Uitgeest wordt in het proces van het regiobeeld meegenomen
 • september 2014: vaststellen regiobeeld 2025 door gemeenteraad Uitgeest
 • Regiodag 1 oktober: raadsleden prioriteren de onderwerpen voor de uitvoering van het regiobeeld 2025 in 2015-2016

 • december 2014: aanbieden Regiobeeld 2025 én uitvoeringsplannen aan Provincie bestuur.

 

Het is uw regiobeeld 2025: de krant van 9 oktober 2013

 hosting door MijnDomein