Jaarplan 2017

Jaarlijks maken de portefeuillehouders een Jaarplan om de uitvoering van het Regiobeeld 2025 vorm te geven en zo de doelstellingen die daarin zijn opgenomen te behalen. In het Jaarplan 2017 is tegelijk ook de evaluatie van 2016 meegnomen. De aanbiedingsbrief geeft duidelijk het proces aan van hoe het jaarplan tot stand is gekomen.

Als onderlegger van het Jaarplan is de bestuurlijke kalender 2017 gebruikt. U kunt hier klikken voor het Jaarplan 2017.

In het Jaarplan 2017 is een evaluatie opgenomen van de punten die in 2016 zijn bereikt. 

In 2016 is door een werkgroep bestaande uit raadsleden en ambtenaren, gewerkt aan de inrichting van een monitor. Door middel van verschillende indicatoren kunt u zien hoe gewerkt wordt aan de doelstellingen die zijn voortgekomen uit de ambitie van het regiobeeld 2025. Jaarlijks kunt u deze monitor bekijken en zo de vorderingen van de regionale samenwerking volgen.

U kunt hier klikken om het e-Magazine van de regiodag op 11 mei 2016 nogmaals te bekijken.

 hosting door MijnDomein