Jaarplan 2016

Met de input van de gezamenlijke collegevergadering op 15 september 2015 en de halfjaarlijkse regiodag op 30 september 2015 is vorm gegeven aan het Jaarplan 2016. In dit Jaarplan zijn ook de resultaten van projecten benoemd die in dit kader zijn uitgevoerd in 2014-2015.

U kunt hier klikken om het Jaarplan 2016 te bekijken.

In het document zijn verwijzigingen opgenomen naar diverse documenten die de regio in deze periode heeft opgeleverd.

U kunt ook rechtstreeks naar deze documenten doorklikken:

gebundelde evaluatie 2015 Regiobeeld 2025

Structuurscan eerste fase
e-Magazine Duurzaamheid
e-Magazine Duurzaam-Werk
Woonvisie 2013-2020
Actieplan Duurzame energie
Evaluatie economische uitvoeringsagenda 2012-2014
Evaluatie Kennis regio Alkmaar
Evaluatie domotica projecten
De bestuurlijke kalenders
Informatie over de RSA agenda

 

 hosting door MijnDomein