Jaarplannen

Na de goedkeuring van het Regiobeeld is gestart met de uitvoering. Alle projecten dragen bij aan het behalen van de doelstellingen die in het regiobeeld 2025 zijn geformuleerd. Anderhalf jaar na vaststelling is een eerste evaluatie uitgevoerd om te kijken welke resulaten behaald zijn. Deze resulaten worden samen met de nieuwe speerpunten voor het komende jaar benoemd in het Jaarplan. Zo'n jaarplan wordt ter vaststelling aan het college van B&W van de zeven gemeenten in de regio aangeboden. Daarna wodt het jaarplan ook ter vaststelling aageboden aan de gemeenteraden. Zo is het opgenomen in het Regiobeeld 2025.

Mee Sturen aan Regio Alkmaar

College leden en raadsleden geven tijdens de halfjaarlijkse rgeiodagen en op de regiowoensdagen input voor de invulling van het Jaarplan.

klik hier om direct te gaan naar:

Jaarplan 2016

Jaarplan 2017

 hosting door MijnDomein