Raadsinformatieavond 7 februari 2018

De uitnodiging met daarin het programma van de raadsinformatieavond is hier te vinden. Tijdens deze avond heeft de heer Ad Schoof (Directie Regio van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) een presentatie gehouden over de visie vanuit het Rijk op regio's. Daarnaast heeft een drietal portefeuillehouders een pitch verzorgd over 5 verschillende onderwerpen, te weten:

- Taakstelling huisvesting vergunninghouders
- Regionaal omgevingsbeeld
- WMO/Beschermd wonen
- Energie / duurzaamheid
- Toerisme

De presentaties zijn samengevoegd in één document.

Daarnaast heeft wethouder Konijn informatie toegezegd over Integratie en participatie vergunninghouders.


 hosting door MijnDomein