Privacy statement

De bescherming van gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), die ook voor de Regio Alkmaar van toepassing is. De door u verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Regio Alkmaar. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van anderen die door middel van links met de website verbonden zijn.


 hosting door MijnDomein