Zorg & WMO

Regionale onderwerpen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden behandeld in het PORA Zorg & WMO. Verslavingszorg, huiselijk geweld en maatschappelijke- & vrouwenopvang  komen hier aan de orde. Gezamenlijke inkoop van zorg is ook een item.

Dit PORA houdt zich bezig met de decentralisatie van de AWBZ taken naar de WMO en de inkoop van deze

Met de gemeenten uit regio Alkmaar wordt hier de "Regionale Sociale Agenda" afgestemd, zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van deze subsidiestroom vanuit de Provincie Noord Holland.

 


 hosting door MijnDomein