Openbare stukken

Verslagen

Nog niet behandeld: verslag PORA SOZAWE 1 april 2015, wordt besproken op........

NB: vanaf 13 mei 2015 werkt de verslag legging van de portefeuillehoudersoverleggen anders. Er wordt één verslag gemaakt van elke Regiowoensdag. Dat kunt u hier vinden.

Agenda 

Vanaf het zomerreces 2013 staan de agenda's onder raadsinformatie in de blauwe balk. Klik op "regiowoensdagen"

 hosting door MijnDomein