SoZaWe

Het PORA Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt zich bezig met het onderwerp 'werken naar vermogen'. Gezamenlijk worden wet- en regelgeving regionaal afgestemd en uitgewerkt. De Regionale arbeidsmarkt staat ook op de agenda. Als 'externe partner' zit het soms WNK aan tafel en het RPA is ook een belangrijke partner voor dit PORA..

Het PORA SOZAWE werkt de participatiewet uit. In het PORA worden de ideeen uitgewisseld over de uitvoeringsdiensten voor de partcipatiewet.

 


 hosting door MijnDomein