PORA

Op inhoud werkt Regio Alkmaar al sinds jaren samen. De inhoudelijke samenwerking gaat over Wonen, Ruimtelijke Ordening, Verkeer&Vervoer, Economie, Recreatie&Toerisme, Duurzaamheid, Onderwijs, Jeugdhulp, WMO en participatie. Bestuurlijk is de inhoudelijke samenwerking geregeld in een overleg van wethouders met een specifiek onderwerp in hun portefeuille. In een Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar (PORA) zijn altijd alle 7 gemeenten vertegenwoordigd door hun wethouder. De wethouders overleggen over een gezamenlijke aanpak en maken soms regionaal afspraken. De besluitvorming vindt echter altijd in de eigen gemeente plaats.

Ambtelijk ondersteunen diverse regionale werkgroepen de wethouders in de PORA’s. Op de eerste woensdag van de maand, de Regiowoensdag, vergaderen de portefeuillehouders in een blok Ruimte (alle ruimtelijk economische onderwerpen inclusief duurzaamheid en wonen) en in een blok Sociaal (waar Jeugd, Wmo en participatie aan de orde komt).

 hosting door MijnDomein