Jeugd & RMC

PORA Jeugd en RMC houdt zich bezig met regionale afstemming van jeugdbeleid en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn jeugdzorg en de lopende transformatie, leerplicht en RMC-functie.

Het PORA Jeugd stuurt de transformatie van de Jeugdzorg voor de 7 regiogemeenten. Een intensief traject waar ook Passend Onderwijs en het AMHK deel vanuit maken. De inkoop van zorg voor de Jeugd (inclusief de Jeugd GGZ) wordt vanuit dit PORA voorbereid.

Het PORA ontwikkelt een Regionale Educatieve Agenda (REA) met de diverse partners uit onderwijsveld en arbeidsmarkt.

 


 hosting door MijnDomein