EZ, Toerisme & Recreatie

Dit PORA heeft  een economische uitvoeringsagenda opgesteld (zie  Openbare stukken). Onderwerpen op deze agenda zijn:

  • vormgeven van c.q. aansluiten bij de vijf economische clusters van Noord-Holland Noord (duurzame energie, medisch, toerisme, agri en maritiem);
  • een kennisregio (ook hierin medisch en energie aangevuld met sport) ontwikkelen;
  • invullen van de randvoorwaarden voor een goed ondernemersklimaat zoals goede vestigingslocaties en beschikbare en gekwalificeerde arbeidskrachten.

Voor wat betreft Toerisme en Recreatie zoeken en leggen we verbindingen (en mogelijk arrangementen) tussen de cultuurhistorische stad, de kust en de polders. Er wordt gewerkt aan een toeristische visie op Regio Alkmaar niveau. Deze visie wordt gebruikt om input te geven aan Leisure Board (toerisme op NHN niveau). Vanuit het PORA EZ neemt een bestuurlijk vertegenwoordiger deel aan Leisure Board.

Regionale Economische Visie 2026

Regionale Toeristisch - Recreatieve Visie 2025: Parel aan Zee

Regionale Detailhandelsvisie (niet vastgesteld in raad Castricum), advies RMC

 

 


 hosting door MijnDomein