Duurzaamheid

Het onderwerp duurzaamheid is in de regio een belangrijk speerpunt van beleid. Lokaal en regionaal werken de gemeenten van de regio Alkmaar aan een forse reductie van CO2. De gemeenten bundelen de krachten om energieverspilling tegen te gaan en duurzame energiebronnen te benutten.

Het PORA Duurzaamheid wisselt ideeën uit en stemt plannen af die te maken hebben met duurzame energieproductie, energiebesparing, duurzaam (ver)bouwen en duurzame mobiliteit. In het overleg PORA Duurzaamheid worden afspraken gemaakt over duurzaam energiegebruik in de regio Alkmaar. De gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen, de plaatsing van oplaadpunten voor elektrische auto's en het gebruik van de restwarmte van HVC zijn zaken die dit PORA behandelt. Hieronder worden enkele concrete voorbeeld projecten benoemd die gezamenlijk door de regio gemeenten zijn uitgevoerd.  

De wethouders Duurzaamheid hebben korte filmpje opgenomen waarin zij hun belangstelling voor het onderwerp weergeven. Klik hier om ze te bekijken.

Duurzaam Bouwloket

Het Duurzaam bouwloket heeft actuele, regionale informatie over energiebesparing. Het geeft aandacht aan lokale acties en campagnes en een overzicht van regionale bedrijven die energiebesparende maatregelen kunnen uitvoeren. Ook landelijke informatie en initiatieven zijn op de website te vinden.

ZonAtlas

Het PORA Duurzaamheid heeft er voor gezorgd dat de zonatlas voor onze regio een van de eerste was. Op deze interactieve zonatlas van Regio Alkmaar zien inwoners en ondernemers in één oogopslag of hun dak geschikt is voor zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie.

Actieplan Duurzame Energie

Het Regionale Actieplan is bedoeld als basis voor de gezamenlijke uitvoering van de verduurzaming van de energievoorziening in onze regio. Een sterke focus op duurzaamheid moet naast energiebesparing en duurzame energie ook leiden tot meer werkgelegenheid, een hogere kwaliteit van de leefomgeving en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het levert dus een bijdrage aan een duurzame lokale economische groei. Tot slot is het Actieplan een voorwaarde als regio toe te treden tot het Burgemeestersconvenant.

Energieakkoord VNG

Regio Alkmaar, de lokale energiecoöperaties BLACH en Duurzaam Bouwloket vormen een alliantie met als doel versnelling te brengen in het verduurzamen van particulieren woningen. Samen zullen zij de woningeigenaren enthousiasmeren, informeren en faciliteren bij het verduurzamen van hun woning. Deze alliantie wordt ondersteund door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die hiermee uitvoering geeft aan het Energieakkoord.

Marielle Rademaker, mrademaker@rudnhn.nl


 hosting door MijnDomein