Contact met Regio Alkmaar

logo regio alkmaar

De zeven gemeenten binnen Regio Alkmaar hebben met elkaar afsgeproken dat zij een samenwerking aan gaan die zo "lean en mean" mogelijk is. Regio Alkmaar is daarom geen "gemeenschappelijke regeling", maar een samenwerking waarbij alle besluiten in de eigen colleges en raden worden genomen. Op de thema's waarop wordt samengewerkt, wordt gezamenlijk beleid voorbereid, maar er wordt regionaal niets besloten.

Regionaal samenwerken vraagt om veel communicatie en helderheid over de afspraken die gemaakt worden. Deze website ondersteunt u daar waar nodig, zodat u in verbinding en in contact blijft met alles wat er binnen de regionale samenwerking gebeurt. Als u vragen of opmerkingen heeft over de site kunt u altijd bij de secretaris van de regionale samenwerking terecht. De communicatie verbeteren moeten we samen doen!

 

Debbie Bruinsma-Sangen
Secretaris Regio Alkmaar
telefoon: 06 46 62 81 84
e-mail: d.bruinsma@regioalkmaar.nl

 hosting door MijnDomein