Strategische documenten Noord-Holland Noord

In alle drie de regio's van Noord Holland Noord wordt strategisch samengewerkt. Hieronder vindt u de documenten waarin deze strategische samenwerking zijn weerslag vindt. Het stadium van de documenten met betrekking tot besluitvorming en invulling is verschillend.

Wij, in Regio Alkmaar hebben het  "Regiobeeld 2025", waarin de strategische ambitie is beschreven.

In West Friesland is dat het "Pact van Westfriesland"

In de kop van Noord Holland "De KOP werkt!"

 hosting door MijnDomein