Regio Alkmaar in Noord-Holland Noord

Regio Alkmaar maakt onderdeel uit van de grotere regio Noord Holland Noord. Samen met West Friesland en de Kop van Noord Holland werken we aan ruimtelijk economische versterking door in te zetten op de vijf ecomomisch meest kansrijke clusters.

Samen hebben bestuurders vanuit de driesubregio's Bestuurlijk Afstemmings Overleg (BAO) met de provicie NH. Jaap Bond is voorzitter van het BAO. UIt Regio Alkmaar nemen Anjo van de Ven (Alkmaar), Monique Stam (Heerhugowaard) en Odile Rasch (bergen-nh) deel aan het BAO.

Het bedrijfsleven zet samen met de provincie Noord Holland in op de vijf meest kansrijke clusters zodat zij samen de regio economisch versterken en promoten in Den Haag en Brussel.

De Overheid werkt in de clusters/boards nauw samen met Onderwijs/zoek en Ondernemers. Het ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord speelt natuurlijk ook een rol, net als VNO-NCW.

De kansrijke clusters sluiten aan op het landelijke TOPsectoren beleid van de rijksoverheid.

De overheid is daarbij vooral verantwoordelijk voor de randvoorwaarden die nodig zijn om de kansrijke clusters tot bloei te laten komen. Denk dan aan bereikbaarheid, leefbaarheid en ruimtelijke ordening. Samen zijn we in gesprek over onderwijs & arbeidsmarkt en Kennis & innovatie en Duurzaamheid.  

Klik hier voor meer informatie over de vijf economische clusters

Holland boven Amsterdam voor alles over Leisure in NHn
Green Port Noord Holland Noord, voor ondersteuning van de agribusiness
EnergyValley, voor alles over de energie-transformatie
Holland Health , voor de ontwikkelingen binnen het zorgcluster
Maritiem & Off Shore. voor alle ontwikkelingen in en rond de haven Den Helder

Deze regiofilm neemt je mee op wereldreis door de regio en laat zien wat Holland boven Amsterdam te bieden heeft.

 

 hosting door MijnDomein