Regio Alkmaar in Noord-Holland Noord

Regio Alkmaar maakt onderdeel uit van de grotere regio Noord Holland Noord. Samen met West Friesland en de Kop van Noord Holland werken we aan ruimtelijk economische versterking door in te zetten op de ontwikkeling van 4 economische clusters (energie, agribusiness, toerisme, water) en 3 randvoorwaardelijke clusters (wonen, bereikbaarheid, onderwijs&arbeidsmarkt). Dit is beschreven in het ‘Ambitiedocument Holland boven Amsterdam’

Samen hebben bestuurders vanuit de drie regio's Bestuurlijk Afstemmings Overleg (BAO) met de provincie NH. Jaap Bond is voorzitter van het BAO. Namens Regio Alkmaar nemen Paul Verburggen (Alkmaar), Paul Slettenhaar (Castricum) en Jasper Nieuwenhuizen (Langedijk) deel aan het BAO.

Klik hier voor meer informatie over de vijf economische clusters

Holland boven Amsterdam voor alles over Leisure in NHn
Green Port Noord Holland Noord, voor ondersteuning van de agribusiness
EnergyValley, voor alles over de energie-transformatie
Holland Health , voor de ontwikkelingen binnen het zorgcluster
Maritiem & Off Shore. voor alle ontwikkelingen in en rond de haven Den Helder

Deze regiofilm neemt je mee op wereldreis door de regio en laat zien wat Holland boven Amsterdam te bieden heeft.

 

 hosting door MijnDomein